Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός στατικού και ενός δυναμικού website;

Στατικό Website

Ένα στατικό website συνήθως περιέχει κάποιες σελίδες σε μορφή HTML, αρχεία CSS και εικόνες. Κάθε σελίδα του website αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αρχείο HTML.

Στατικό θεωρείται κάθε website το οποίο μπορεί να ανανεωθεί μόνο από κάποιον που έχει γνώσεις προγραμματισμού ιστοσελίδων. Κάθε αλλαγή λοιπόν σε ένα στατικό website γίνεται μόνο από έμπειρα στον προγραμματισμό άτομα, συνήθως έναντι αμοιβής, εκτός και αν εσείς, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, γνωρίζετε HTML, CSS, Javascript και λοιπές τεχνολογίες.

Θετικά ενός στατικού website

Ταχύτητα αρχικής ανάπτυξης και σχεδιασμού
Χαμηλότερο κόστος αρχικης ανάπτυξης

Αρνητικά ενός στατικού website

Κόστος συντήρησης από επαγγελματία
Σχετική καθυστέρηση στις ανανεώσεις
Δυσκολία περαιτέρω ανάπτυξης

Δυναμικό website

Δυναμικό website είναι ένα website το οποίο χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού για server σαν την ASP, την PHP και την ASP.NET μαζί με πρότυπα ιστοσελίδων. Πιο αναλυτικά, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του website αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Όταν ένας επισκέπτης καλεί μια ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της δημιουργείται με τον συνδυασμό κειμένου και προεπιλεγμένου προτύπου.

Θετικά ενός δυναμικού website

Εύκολα και άμεσα επεξεργάσιμο από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης περιεχομένου
Χαμηλό ή ανύπαρκτο κόστος συντήρησης, εκτός και εάν υπάρχουν μεγάλες δομικές αλλαγές.
Επιτρέπει μεγαλύτερες δυνατότητες διαδραστικού περιεχομένου, όπως εγγραφή χρηστών, δημοσκοπήσεις κ.τ.λ.
Ανανεώσιμο περιεχόμενο το οποίο αυξάνει την επισκεψιμότητα

Αρνητικά ενός δυναμικού website

Υψηλότερο αρχικό κόστος
Περισσότερος χρόνος αρχικής ανάπτυξης

No Comments Yet.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση των Cookies. Περισσότερες Πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close