2019

Πατριαρχικό Ίδρυμα Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής

Κατασκευή Ιστοσελίδων (Wordpress)

Ο Πελάτης

Σκοποί του του Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής είναι

α) Η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού εργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πο΄υ ασκεί στην Άπω Ανατολή γενικά και ειδικότερα με την ενίσχυση του Ιεραποστολικού Οργανισμού του οικουμενικού Πατριαρχείου με την επωνυμία “Ecumenical Patriarchate Orthodox Eastern Mission”.

β) Η ενίσχυση των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών Κοινοτήτων των χωρών της Άπω Ανατολής, που υπάγονται στη δικαιοδοσία του του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ποιμαίνονται από τον αρμόδιο Έξαρχο του Οικουμενικού Πατριάρχη.