2021

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας

Κατασκευή Ιστοσελίδων (Wordpress)

Ο Πελάτης

To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, ΙΣΟΨ, ιδρύθηκε το 2016 αντικαθιστώντας ονομαστικά το Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ.

ΤΟ Ι.Σ.Ο.Ψ. Μ.Ε.Π.Ε. αποτελεί αυτοκέφαλη διοικητικά επιχείρηση με δημοκρατικότητα και πολυσυλλεκτικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σεβασμό στους κώδικες Δεοντολογίας των 2 Ελληνικών Συλλόγων Ψυχολογίας.