Εκπαιδευτήρια «Η Θεομήτωρ»

Κατασκευή Ιστοσελίδων (Wordpress)

Ο Πελάτης

Τα Εκπαιδευτήρια «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» βρίσκονται κοντά στα παιδιά 75 χρόνια. Με συνέπεια, συντονισμένο σχεδιασμό, αυτοκριτική προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις κάθε εποχής και να προσφέρουν στα παιδιά τα σημαντικότερα εφόδια για την πρόοδό τους, το ήθος και τη μόρφωση.

Το σχολείο είναι η πνευματική κυψέλη που αγκαλιάζει τα παιδιά με στοργή. Ένας χώρος που δεν είναι μόνο εστία παροχής γνώσεων και αφύπνισης των δεξιοτήτων του παιδιού αλλά που ως βασική αποστολή του θεωρεί τη σηματοδότηση της ζωής του παιδιού με τα ιδανικά της ορθόδοξης πίστης και ελληνικής παράδοσης